UA-92105902-1
Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker E-mail Scriba: Jorike KitsJorike Kits-Rozeboom E-mail:  jorike@jorwi.nl
Welkom Gemeente Diaconie En verder Agenda Nieuws Info Beheer Activiteiten Verenigingen Bijbeltuin Historie

Kerkenraad

Onze Kapel heeft een kerkenraad bestaande uit 3 ouderlingen, 3 kerkrentmeesters en 3 diakenen.

Kosters en Organisten

Er zijn 4 kosters en 3 organisten bij toerbeurt aanwezig.

Diakonie

De diaconie kas wordt beheerd door Mw.  L. Hiddink rekeningnummer NL50 INGB 0004 5900 33; t.n.v. diaconie protestantse gemeente Lonneker. Predikant Ds. Maaike Schepers -van der Poll is verbonden aan onze gemeente. Zij zal twee dagdelen het pastorale werk van de gemeente ondersteunen en ook medewerking verlenen aan de kinderdienst, bezoekersgroep en is als adviseur ook lid van het moderamen en de kerkenraad.

Kas

De kas wordt beheerd door  dhr. B. Heeringa. Bank rekeningnummer PLG kas; NL 08 FVLB  0227 1782 38; t.n.v. Prot. Gemeente Lonneker. Dhr. M. Florijn verzorgt de ledenadministratie.

Gemeente

Kapel Uit Liefde

Rijdienst

Gemeenteleden die om welke reden dan ook niet zelfstandig naar de Kapel kunnen komen,

maar per auto naar de Kapel gebracht willen worden op zondagmorgen kunnen contact

opnemen met de kerkenraad via mevrouw  Henny Faber.

Gemeente