UA-92105902-1
Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker E-mail Scriba: Jorike KitsJorike Kits-Rozeboom E-mail:  jorike@jorwi.nl
Welkom Gemeente Diaconie En verder Agenda Nieuws Info Beheer Activiteiten Verenigingen Bijbeltuin Historie

Nieuws

Kapel Uit Liefde
        Servisch Orthodox gemeente   website      Vanaf augustus gaat de Servisch Orthodoxe Gemeente bij ons in de Kapel op dinsdagavond een     gebedsdienst houden. Alles o.l.v. dhr. Jovan Bilbijja.     Na de dienst zal in de Heerdstéé onder genot van een kopje koffie nagepraat worden.    Koffiedrinken     Na de zondagmorgendienst is er gelegeheid om gezamelijk een     kopje koffie of thee te drinken in “de Heerdstee”.     Voor eventuele vragen zijn altijd een ouderling en een diaken     aanwezig. Kerstspel Op kerstavond 2017 werd na meer dan 30 jaren het kerstspel weer succesvol opgevoerd. Veel gemeenteleden waren maanden met de voorbereiding bezig. De groep denk na om eind 2018 weer een kerstspel te brengen.  
Modernisering bijgebouw de Heerdstéé In de kerkenraadsvergadering en al eerder op onze gemeenteavonden hebben we gesproken over de modernisering van onze Heerdstéé. Het gebouw willen we graag moderniseren o.a. met een schilderbeurt, nieuwe vloerbedekking en nieuwe raambekleding. Uit een eerste raming lijkt hiervoor ca €25.000 nodig te zijn. De kerkrentmeesters hebben hiervoor een bedrag van €10.000 uit het fonds ‘Onderhoud Gebouwen’ beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag zullen we via sponsering bij elkaar moeten krijgen. Wie wil ons daarbij helpen? Sponsors zoeken of wil zelf sponsor zijn? U kunt hierover contact opnemen met de scriba.
Herfst Na een prachtige zomer is de herfst begonnen. Zon maar ook de eerste kou. De verwarming moet weer aan. Bijna een halfjaar hebben we op zonne-warmte geleefd! De herfst is een melancholische tijd. Alles wordt betrekkelijk. Het is eerder donker, zeker na het verzetten van de klok. De gordijnen gaan weer dicht. Meer kaarsjes worden aangestoken met het idee van: "warmte" en "licht" en gezelligheid. Ook in de kerk wordt in de liturgie de herfsttijd zichtbaar. We richten ons op de laatste dingen, we maken de balans op: niet in het zwaarmoedige maar wel in de wetenschap dat ons leven eindig is. De zondagen in november  worden dan ook voleindingszondagen genoemd, uitlopend op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De antifoon voor de herfstzondagen is: "De Levende waakt over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid." en deze antifoon gaat over in "Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters op de morgen". Ik wens u een zinvolle herfsttijd toe. ds. Maaike Schepers.
BAZAR: 2 en 3 november Onze traditionele twee jaarlijkse bazar staat weer voor de deur. Evenals voorgaande jaren wordt de bazar gehouden in “de Heerdstee” achter de kapel. Overdag van 14:00 tot 17:00 uur en ’s avonds van 19:30 tot ca. 22:30 uur. Hiervoor nodigen we u alvast van harte uit. Op de bazar staan diverse kraampjes waar veelal eigen gemaakte spullen verkocht worden. Tevens is er een prijzentafel, waarbij vele mooie prijzen te winnen zijn. ’s Avonds draait het Rad van Avontuur. Lootjes kopen en natuurlijk prijzen winnen. Taarten, krentenwegges, paling, rollades,     
Nieuws