UA-92105902-1
Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker (gemeente Enschede). E-mail Scriba: Jorike KitsJorike Kits-Rozeboom E-mail:  jorike@jorwi.nl
Welkom Gemeente Diaconie En verder Agenda Nieuws Info Beheer Activiteiten Verenigingen Bijbeltuin Historie

Nieuws

Kapel Uit Liefde
Kerkbalans 2018 De voorlopige opbrengst van de actie Kerkbalans is inmiddels bekend. Het is een resultaat waar we tevreden over kunnen zijn. Mocht u nog geen toezegging hebben gedaan, dan kan dat altijd nog, iedere bijdrage is welkom. Servisch Orthodox gemeente   website Vanaf augustus gaat de Servisch Orthodoxe Gemeente bij ons in de Kapel op dinsdagavond een gebedsdienst houden. Alles o.l.v. dhr. Jovan Bilbijja. Na de dienst zal in de Heerdstéé onder genot van een kopje koffie nagepraat worden. Nieuwe diaken Op zondag 8 april is als diaken bevestigd Henriette Bergveld. We heten Henriette van harte welkom in de kerkenraad en wensen haar Gods zegen toe. Kerstspel Op kerstavond werd na meer dan 30 jaren het kerstspel weer opgevoerd. Veel gemeenteleden waren maanden met de voorbereiding bezig.    
   Verjaardagsmiddag
    De diaconie nodigt hierbij alle gemeenteleden, 80 jaar en ouder uit voor een     verjaardagsmiddag.     U bent van harte welkom op donderdag 24 mei om 14.00 uur.       We hebben die middag als gast uitgenodigd Marietje Noordkamp.     Zij is bekend van de t.v. serie     "Jonge leu en oale groond" waarin ze de boerin speelt.     Na de zondagdienst dienst tijdens de koffie gaan er lijsten rond voor opgave.     We hopen op een heel gezellige middag met elkaar en hopen u dan     24 mei te begroeten. Hartelijk welkom!
Modernisering bijgebouw de Heerdstéé In de kerkenraadsvergadering en al eerder op onze gemeenteavonden hebben we gesproken over de modernisering van onze Heerdstéé. Het gebouw willen we graag moderniseren o.a. met een schilderbeurt, nieuwe vloerbedekking en nieuwe raambekleding. Uit een eerste raming lijkt hiervoor ca €25.000 nodig te zijn. De kerkrentmeesters hebben hiervoor een bedrag van €10.000 uit het fonds ‘Onderhoud Gebouwen’ beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag zullen we via sponsering bij elkaar moeten krijgen. Wie wil ons daarbij helpen? Sponsors zoeken of wil zelf sponsor zijn? U kunt hierover contact opnemen met de scriba.
Kerkenraadsvergadering In juni en juli zal de kerkenraad niet bij elkaar komen i.v.m. de vakanties van de kerkenraadsleden. In augustus vergadert de kerkenraad dan weer. De scriba blijft bereikbaar en zal indien nodig contact opnemen met de kerkenraadsleden.
Nieuws