UA-92105902-1
Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail:  jorike@jorwi.nl
Welkom Gemeente Diaconie En verder Agenda Nieuws Info Beheer Activiteiten Verenigingen Bijbeltuin Historie

Nieuws

Kapel Uit Liefde
Uitnodiging Contactgroep Eerder heb ik al aangekondigd vier bijeenkomsten te willen beleggen voor jonge mensen. Wij gaan het hebben over geloofsvragen, over nut en betekenis van Bijbelse verhalen.  Wat vertel ik bijv. aan mijn kinderen, als ik er zelf al moeite mee heb ?  Wat kan ik in de ontmoeting met anderen, van die ander leren ? Wat kan ik, met al mijn vragen en twijfels, die ander meegeven? Mijn ervaring is dat het heel verrijkend kan zijn.  De avonden worden gehouden in “De Heerdstéé”. Wij kijken over dorps- en geloofs-grenzen heen, met andere woorden, iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het mij weten. Je kunt je opgeven via het mailadres: predikant@kapeluitliefdelonneker.nl  Data:  29 oktober, 12 november, 26 november Vriendelijke groet aan u allen, ds. GertJan Lambers Heerspink Bloemengroet Een bloemengroet vanuit de Kapel  is op 1 september gegaan naar dhr. L.A. Rakhorst,  op 15 september naar Ds. R. Vedders,  op  22 september naar dhr. R. en mevr. L. van Holland, op  29 september naar dhr. B. Boxem,  op 6 oktober naar mevr. I.A. Schurink - Straatman,  op 13 oktober naar mevr. F.J. Kits -  Rozeboom en op  20 oktober naar mevr. G. Klinkhamer - Eising.   Giften We hebben een gift ontvangen van 25 euro van dhr. H. d. R. En een gift van 50 euro,  de opbrengst van de kaartenverkoop, beide bestemd voor de diaconie. Heel hartelijk dank daarvoor Huren Heerdstee En weet u dat u ook deze ruimte kunt huren? Hiervoor kunt u contact opnemen met Jos Hammer. (email: j.hammer@ziggo.nl of telefonisch 053 430 25 56 // 06 11 84 82 12   
Bijbelboek Ruth Met een groep gemeenteleden zijn we gestart met het lezen van Bijbelteksten aan de hand van het boek: Ruth. Ongedwongen spreken wat je gelooft of niet meer gelooft. Samen lezen we per avond een hoofdstuk en wij kijken heel kritisch wat staat er nu precies, en waarom staat het er zoals het er staat ? Het boek telt vier hoofdstukken. Iedereen is op deze avond welkom. We starten altijd even met een terugblik van de vorige bijeenkomst. De eerstvolgende bijeenkomst is op 19 november. Lokatie; De Heerdstee aanvang 20.00 uur. Gemeentezondag, een terugblik. Als voorbereidingscommissie hebben wij ons afgevraagd wat onze droom voor onze gemeente is ? Het is de droom van elke gelovige, van elke kerkganger. Een bloei-ende gemeenschap van jong en oud waar het Woord van God gedeeld- en uitge-dragen wordt in de praktijk van het dagelijks leven. Een gemeente die naar elkaar omziet, lief en leed met elkaar deelt. Een heerlijke droom om te realiseren. Bij deze droom stonden we stil tijdens de kerkdienst. Na de kerkdienst was er de ontmoeting in de Heerdstéé. We dronken koffie of thee en luisterden naar het jaaroverzicht gepresenteerd door de voorzitter van de kerkenraad. Getallen qua ledental en financiële bijdragen schenken vertrouwen voor 2020. Dat is heel positief. Er was ook een kritische vraag van een belangstellende bezoeker. Hij vroeg: hoe gastvrij bent u als gemeente ? Altijd goed als een buitenstaander kritische vragen stelt. Wij nemen het mee in ons overleg in de kerkenraad.  Vervolgens genoten we van een hapje en drankje en kon iedereen zijn of haar droom voor de kerk op een kaartje schrijven. Alle kaartjes werden verzameld en opgehang-en. Zo konden wij onze dromen voor de kerk met elkaar delen. Na een kop soep en een interne versterking werd de middag afgesloten met een educatieve bijbelquiz. De commissie had de vragen aan mij toevertrouwd en ik wist dat er collega theologen aanwezig zouden kunnen zijn. Dat vraagt om antwoorden die kloppen.   Ondanks mijn goede voornemens heb ik ook weer iets geleerd. Er is maar één geboorteverhaal dat vertelt over de geboorte van Jezus, en niet drie zoals ik aan-nam. Het geboorteverhaal wordt ons meegedeeld door de evangelist Lucas. En Mattheüs en Johannes, zij laten ons geen geboorteverhaal na over Jezus. Zo was het ook voor mij als quizmaster een leerza-me quiz. We kunnen terugzien op een hele mooie gemeentezondag wat betreft de heerlijke temperatuur buiten en de goede sfeer binnen. Hoewel, de temperatuur in de Heerdstéé liep bij sommigen aardig op tijdens de quiz. Het vormde een gezellige afsluiting van een mooie gemeentezondag.       
Nieuws