UA-92105902-1
Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail:  jorike@jorwi.nl
Welkom Gemeente Diaconie En verder Agenda Nieuws Info Beheer Activiteiten Verenigingen Bijbeltuin Historie

Nieuws

Kapel Uit Liefde
              Koffiedrinken     Na de zondagmorgendienst is er gelegeheid om gezamelijk een     kopje koffie of thee te drinken in “de Heerdstee”.     Voor eventuele vragen zijn altijd een ouderling en een diaken     aanwezig.     Kerstspel     Op de zondag voor kerstavond werd het kerstspel met succes sfeervol en met grote overtuiging ten tonele vertolkt.  
Modernisering bijgebouw de Heerdstéé In de kerkenraadsvergadering en al eerder op onze gemeenteavonden hebben we gesproken over de modernisering van onze Heerdstéé. Het gebouw willen we graag moderniseren o.a. met een schilderbeurt, nieuwe vloerbedekking en nieuwe raambekleding. Uit een eerste raming lijkt hiervoor ca €25.000 nodig te zijn. De kerkrentmeesters hebben hiervoor een bedrag van €10.000 uit het fonds ‘Onderhoud Gebouwen’ beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag zullen we via sponsering bij elkaar moeten krijgen. Wie wil ons daarbij helpen? Sponsors zoeken of wil zelf sponsor zijn? U kunt hierover contact opnemen met de scriba.
Van de kerkenraad:   De kerkenraad PGL wenst iedereen een mooi en gezegend 2019! Met ingang van zondag 6 januari 2019 heeft de PGL een nieuwe predikant. GertJan Lambers Heerspink. We zijn erg blij dat hij de taak van Maaike over gaat nemen. We wensen hem veel succes en Gods zegen toe bij het werk voor onze gemeente. Maaike, jou kunnen we bedanken voor al jouw toewijding aan onze gemeente. Je hebt ons met raad en daad bijgestaan tijdens de overgang naar de verzelfstandiging. Je ging de uitdaging aan om onze predikant te zijn voor 2 jaar. Dit heb je met veel enthousiasme gedaan. Ondanks de moeilijke omstandigheden in het eerste jaar met het verlies van je lieve man Hans. We zijn erg blij dat je ons hebt toegezegd dat je ook in de toekomst bij ons wilt blijven preken. Wij wensen jou alle goeds en Gods zegen toe voor de toekomst. En tot ziens in de Kapel of daarbuiten. Wij als kerkenraad kijken terug op een mooi 2018. De erediensten werden goed bezocht, Dank aan alle predikanten die bij ons zijn voorgegaan. Dank ook aan alle vrijwilligers die alles rondom de Kapel werk hebben verricht. Wij gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet. Video impressie in en uittrede dienst Bevestigingsdienst 6 januari 2019   Nieuw Rekeningnummer De inning van de bijdragen voor Kerkbalans is bij ons gekoppeld aan de Landelijke ledenadministratie van PKN (Protestantse Kerk Nederland) en in verband daarmee maken wij gebruik van de diensten van SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). Recent zijn daar een aantal veranderingen ingevoerd met als gevolg een nieuw bankrekeningnummer voor onze ontvangsten Kerkbalans. Heeft U ons gemachtigd om een bedrag van Uw rekening te incasseren? Dan ziet U vanaf november een andere tegenrekening op uw rekeningsafschrift, te weten NL43 RABO 0373 7138 00. Maakt U periodiek geld over naar onze gemeente dan wordt dit doorgestuurd via “overstapservice” naar onze nieuwe rekeningnummer NL43 RABO  0373 7138 00
Nieuws