UA-92105902-1
Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker (gemeente Enschede). E-mail Scriba: Jorike KitsJorike Kits-Rozeboom E-mail:  jorike@jorwi.nl
Welkom Gemeente Diaconie En verder Agenda Nieuws Info Beheer Activiteiten Verenigingen Bijbeltuin Historie

Nieuws

Kapel Uit Liefde
Kerkbalans 2018 De opbrengst van de actie Kerkbalans is bekend. Het is een resultaat waar we tevreden over kunnen zijn. Mocht u nog geen toezegging hebben gedaan, dan kan dat altijd nog, iedere bijdrage is welkom. Servisch Orthodox gemeente   website  Vanaf augustus gaat de Servisch Orthodoxe Gemeente bij ons in de Kapel op dinsdagavond een gebedsdienst houden. Alles o.l.v. dhr. Jovan Bilbijja. Na de dienst zal in de Heerdstéé onder genot van een kopje koffie nagepraat worden. Koffiedrinken Na de zondagmorgendienst is er gelegeheid om gezamelijk een kopje koffie of thee te drinken in “de Heerdstee”. Voor eventuele vragen zijn altijd een ouderling en een diaken aanwezig. Kerstspel Op kerstavond 2017 werd na meer dan 30 jaren het kerstspel weer succesvol opgevoerd. Veel gemeenteleden waren maanden met de voorbereiding bezig. De groep denk na om eind 2018 weer een kerstspel te brengen.  
    Koster Kapel
     De kerkenraad is verheugd dat mevrouw Janneke Boxem ook deel gaat uitmaken     van ons team van de kosters van de Kapel uit Liefde.     Ook verzorgt zij de koffie bij de concerten van Zomiac Lonneker.
Modernisering bijgebouw de Heerdstéé In de kerkenraadsvergadering en al eerder op onze gemeenteavonden hebben we gesproken over de modernisering van onze Heerdstéé. Het gebouw willen we graag moderniseren o.a. met een schilderbeurt, nieuwe vloerbedekking en nieuwe raambekleding. Uit een eerste raming lijkt hiervoor ca €25.000 nodig te zijn. De kerkrentmeesters hebben hiervoor een bedrag van €10.000 uit het fonds ‘Onderhoud Gebouwen’ beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag zullen we via sponsering bij elkaar moeten krijgen. Wie wil ons daarbij helpen? Sponsors zoeken of wil zelf sponsor zijn? U kunt hierover contact opnemen met de scriba.
Kerkenraadsvergadering De kerkenraad vergadert elke tweede of derde donderdag van de maand.
Nieuws