Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl

Verenigingen

Vrouwencontactgroep

Van september tot mei komen dames van allerlei gezindten samen in de Heerdstee. Eens in de 14 dagen op woensdagmorgen van 09.30 uur - 11,30 uur. Er zijn diverse activiteiten: soms een spreker, een quiz, spelletjes of gewoon koffiedrinken. Af en toe gaan ze ergens naartoe: een museum, wandelen, of naar een andere bezienswaardigheid.Voor informatie kunt u contact opnemen met Mw. Henny Faber telefoon: 053 4337151

De Ruit

Achter de Kapel staat het verenigingsgebouw de Heerdstee. Elke eerste vrijdag van de maand is er een bijeenkomst vanaf 20.30 uur. Onder het genot van een drankje kan er gepraat worden, gekaart of naar muziek geluistered worden, iedereen is welkom.

Gezamelijke kerkdiensten

Al enige jaren worden er op regelmatige momenten gezamelijke diensten gehouden samen met de Katholieke gemeenschap in Lonneker. Ook het Oogstfeest en de adventsamenzangmiddagdienst worden samen gevierd. Er is een God die hoort

ZOMIAC Lonneker

De commissie ZOndagMiddagACtiviteiten Lonneker, kortweg ZOMIAC, heeft zich ten doel gesteld om per winterseizoen minstens 5 concerten te organiseren in de Kapel uit Liefde, Dorpstraat 44 in Lonneker op een zondag middag, altijd om 16.30 uur. Behalve het aanbieden van cultureel plezier in Lonneker, vormen de concerten ook een podium voor beginnende beroeps musici, alsmede voor gevorderde amateurs. De concerten zijn laagdrempelig, d.w.z. dat de entree gratis is om iedereen in Lonneker en omgeving in de gelegenheid te stellen de concerten bij te wonen. Naast de subsidie die o.a. van de Dorpsraad wordt verkregen, wordt er na afloop van een concert een deur collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. Na afloop van elk concert is er een nazit in de Heerdstee, waar onder het genot van een kopje koffie of thee, met de musici kan worden nagepraat.
Kapel Uit Liefde