UA-92105902-1
Welkom Gemeente Diaconie En verder Agenda Nieuws Info Beheer Activiteiten Verenigingen Bijbeltuin Historie
Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker E-mail Scriba: Jorike KitsJorike Kits-Rozeboom E-mail:  jorike@jorwi.nl
Kapel Uit Liefde

Beheer  kerk en gebouwen en informatie

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters De kerkrentmeesters zijn primair verantwoordelijk voor alle stoffelijke zaken van de PGL, zoals financiën en gebouwbeheer en ledenadministratie. Het bank rekeningnummer van de PGL is : NL08FVLB0227178238;  t.n.v.: Prot. Gemeente Lonneker. - Dhr. B. Heeringa is verantwoordelijk voor het financieel beheer.  - Dhr. M. Florijn zal de ledenadminstratie verzorgen. U kunt bij hem terecht m.b.t.    verhuizing; geboorten; etc. - Dhr. H. Kleinlugtenbeld is verantwoordelijk voor de gebouwbeheer.   

Collectemunten

Collectemunten Collectemunten zijn verkrijgbaar bij:

a. het Kerkelijk Bureau van de PGE , Varviksingel 139; maandag t/m donderdag van 10.00u-13.30u.

U dient dan vooraf het bedrag voor de op te halen munten over te maken op NL38 ABNA 0592 2183

41 t.n.v. Protestantse gemeente Enschede met vermelding van het door u gewenste aantal en soort

munt (€0,50 of € 1,00). Uw opname is minimaal €25 of een veelvoud daarvan en u kunt de munten

ophalen 1 week na uw betaling.

b. Dhr. B. Heeringa,  ook dan dient u het bedrag voor de op te halen munten vooraf over te maken op

NL08FVLB0227178238 t.n.v. Protestantse Gemeente Lonneker. Verdere vermelding en voorwaarden

zie onder a. 

Communicatie

Communicatie De PGL beschikt over de volgende communicatiekanalen. Eenmaal per halfjaar krijgen alle lidmaten dit informatieboekje toegestuurd, waarin de algemene gegevens van de PGL zijn opgenomen. Ook staat hierin het preekrooster voor het komende half jaar. Er is een website, www.kapeluitliefdelonneker.nl, waar alle actuele informatie rondom onze gemeente is te vinden en verslag wordt gedaan van verschillende bijeenkomsten en activiteiten.  De PGL publiceert tevens in het Lonneker Dorpsblad “Op en um'n Bölt” en in Kerk &Stad het informatieblad van de Protestantse Gemeente Enschede. Gebouwen De PGL beschikt over twee gebouwen namelijk de ‘Kapel Uit Liefde’ en de daaraan verbonden gemeenschapsruimte ‘De Heerdstéé’.  

Huurtarieven 

De Kapel Uit Liefde en de Heerdstéé kunnen voor incidenteel zowel als structureel gebruik worden gehuurd. De tarieven voor incidentele huur bedragen voor Kapel en Heerdstéé elk apart € 75 per dagdeel of deel daarvan. Voor de combinatie Kapel/Heerdstéé geldt een tarief van € 100 per dagdeel.  Voor het huren van kapel en/of Heerdstéé kunt u contact opnemen met dhr. J. Hammer (telefoon 053 430 25 56 of per email j.hammer@ziggo.nl). Voor huurovereenkomsten voor langere duur kunt u contact opnemen met  Dhr. H. Kleinlugtenbeld (telefoon  053 435 61 31 of per email j.j.kleinlugtenbeld@kpnmail.nl).  

Beheer gebouw 

Voor het beheer van de kerk en de Heerdstéé kunt u terecht bij Jos Hammer. Hij regelt de volgende zaken: - aansturen en coördineren van onderhoudsaangelegenheden; - verhuur van de ruimten (kerk en Heerdstéé) - contacten met regelmatige gebruikers   Schoonmaak gebouwen: deze verantwoording ligt bij Bert en Janneke Boxem.   De Beheerscommissie zal de kerkrentmeesters adviseren en zullen de kosters ondersteunen met diverse zaken.

Huren gebouwen

Voor informatie over de kapel en/of het gebouw de Heerdstee kan u bellen naar dhr. J. Hammer 053 4302556 of via de email  j.hammer@ziggo.nl
Beheer